LỊCH TUẦN

(04/06/2018 - 08/06/2018)
Thời gian Địa điểm Chủ trì Nội dung Chuẩn bị Thành phần
Ngày: 04/06/2018
8:00 Trụ sở Quốc hội Bộ trưởng Dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV KH KH
10:30 P.205, Nhà B, 54 HBT TT. Hải Làm việc với Vụ Thị trường trong nước về một số nội dung Vụ Thị trường trong nước Vụ Thị trường trong nước
14:00 Trụ sở Quốc hội Bộ trưởng Dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV KH, ATMT KH, ATMT
14:30 P.208, Nhà B, 54 HBT TT Hưng Họp ban chỉ đạo chuyển đổi Viện Dệt may thành Công ty cổ phần CN CN, KH, TC, KHCN, TCCB, Thành viên Ban chỉ đạo
Ngày: 05/06/2018
8:00 Trụ sở Quốc hội Bộ trưởng Dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV KH, ATMT KH, ATMT
8:00 tỉnh Hải Dương TT. Vượng Làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương về tình hình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn CTÐP DL, HC, VP, XNK, CTÐP, TTTN, XTTM, EVN, VEAM,Vinachem
8:30 Trụ sở PVN, 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nộ TT. An Làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam DKT DL, TC, DKT, DTDL, EVN
14:00 Trụ sở Quốc hội Bộ trưởng Dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV KH KH
Ngày: 06/06/2018
8:00 Trụ sở Quốc hội Bộ trưởng Dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV KH KH
8:30 P.208, Nhà B, 54 HBT TT. Vượng Họp về Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái DL Theo GM
8:30 Trụ sở TKV, 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội TT. An Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam DKT CN, DL, KH, TC, DKT, DTDL, EVN
9:00 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, HN TT. Hải Dự Lễ Khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ 15 về Phương tiện Giao thông, Vận tải và Công nghiệp hỗ trợ Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại và theo Giấy mời
11:00 P.209, Nhà B, 54 HBT TT. Vượng Tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam AM AM
14:00 Trụ sở Quốc hội Bộ trưởng Dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV KH KH
Ngày: 07/06/2018
8:00 Trụ sở Quốc hội Bộ trưởng Dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV KH, PC KH, PC
8:00 TP Đà Nẵng TT. Vượng Hội nghị "Quản lý, vận hành an toàn đập thủy điện và phòng chống thiên tai ngành Công Thương" ATMT DL, ATMT, DTDL, Theo GM
8:30 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội TT. An Làm việc với Cục Quản lý thị trường QLTT Cán bộ chủ chốt Cục QLTT
14:00 Trụ sở Quốc hội Bộ trưởng Dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV KH, PC KH, PC
16:00 P.209, Nhà B, 54 HBT TT. An Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Hàn Quốc DKT DKT
16:30 P.209, Nhà B, 54 HBT TT. An Tiếp Marubeni Corporation
Ngày: 08/06/2018
8:00 Bộ KHCN TT. Vượng Dự phiên họp thứ 4 của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia DL DL
8:30 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội TT. An Làm việc với Cục Hóa chất HC Cán bộ chủ chốt Cục HC
14:00 P.208, Nhà B, 54 HBT TT. Vượng Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ làm việc với Đoàn Kiểm tra đảng ủy khối các Cơ quan trung ương VP ĐU Bộ Theo GM