Tìm kiếm văn bản

Gõ từ khóa tìm kiếm !
Tìm kiếm nâng cao

Văn bản lấy ý kiến

Văn bản mới ban hành

Bản tin MOIT Thông tư 26/2018/TT-BCT

Triển khai kết quả đàm phán phiên họp Nhóm Tiểu ban Thuế, Quy tắc xuất xứ hàng hóa và Thủ tục Hải quan (AKSTROO) lần thứ 25 trong khuôn khổ Ủy ban thực thi Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AK-IC) lần thứ 16 tại Thái Lan vào tháng 8 năm 2017, ASEAN và Hàn Quốc rà soát lại Quyết định năm 2016 phê chuẩn việc chuyển đổi sang hệ thống HS 2012 đối với danh mục 100 mặt hàng đặc biệt của Hàn Quốc thuộc Phụ lục 3 Chương Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA).

Trao đổi - bình luận

Chuyên đề

Sách chuyên khảo về CISG

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch nước đã ký Quyết định gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG). Công ước chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Để đảm bảo thực thi hiệu quả Công ước, ngày 20 tháng 12 năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 2484/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước CISG. Để triển khai Đề án này, Bộ Công Thương đã xây dựng ấn phẩm “Tìm hiểu chung về CISG từ các án lệ tiêu biểu”. Ấn phẩm phân tích toàn diện nội dung cơ bản của Công ước như: phạm vi áp dụng, các nguyên tắc chung, các bước thành lập, thực hiện và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; bình luận các quy định của Công ước thông qua một số án lệ tiêu biểu của các tòa án và trọng tài ở các nước, từ đó khuyến nghị cho doanh nghiệp những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng Công ước, bảo đảm hiệu quả, giảm