Hướng dẫn vận chuyển hàng nguy hiểm

Để chuẩn hóa quy trình vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BYT vào ngày 17/5/2012.

         Theo đó, hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong trong lĩnh vực gia dụng và y tế (gọi chung là hóa chất) phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP, đồng thời phải được đóng gói, dán nhãn trước khi vận chuyển; nếu vận chuyển từ 1000 kg/xe/lần trở lên phải có giấy phép vận chuyển hóa chất, nếu dưới 1000 kg cũng phải tuân thủ các quy định tại mục II Thông tư này. Không được dùng xe rơ móc để vận chuyển; không vận chuyển các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên cùng một phương tiện; không vận chuyển hóa chất cùng với hành khách, vật nuôi, lương thực, thực phẩm, các chất dễ gây cháy, nổ và các hàng hóa khác.

Quá trình vận chuyển hóa chất phải di chuyển theo đúng lịch trình ghi trong hợp đồng hoặc giấy tờ khác có liên quan về vận chuyển hóa chất giữa chủ phương tiện và chủ sở hữu hàng hóa; không được dừng, đỗ xe với khoảng cách <100m so với nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị; phương tiện chuyên chở hóa chất phải được xếp cuối cùng của mỗi chuyến phà nếu bến phà không có phà chuyên dùng cho loại hàng nguy hiểm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013.

 

Tin đã đăng