Dự thảo Nghị định mới về quản lý Internet

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng.

 

         Theo đó, dự thảo Nghị định dự kiến những nội dung quản lý các dịch vụ Internet chặt chẽ hơn, đặc biệt là các điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, điều kiện về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và việc phân loại nội dung phù hợp theo độ tuổi.

Cụ thể, dự thảo quy định, doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng có thời hạn tối đa không quá 10 năm.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, dự thảo quy định chỉ được phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với các doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp phép. Tỷ lệ phần vốn góp của bên nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ của liên doanh…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng chỉ được cung cấp dịch vụ trò chơi theo đúng nội dung kịch bản được cấp phép hoặc đăng ký. Đồng thời, phải thiết lập trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ các thông tin như: Phân loại nội dung phù hợp theo độ tuổi người chơi và luật lệ của từng trò chơi; các quy định quản lý thông tin, quản lý hoạt động của trò chơi; khuyến cáo một cách rõ ràng người chơi về những tác động ngoài mong muốn đối với thể chất và tinh thần của người chơi có thể xảy ra khi chơi…

Ngoài ra, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, trong đó phải đảm bảo các điều kiện như: địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên; đảm bảo tổng diện tích các phòng máy tối thiểu 50m2 và bố trí tối thiểu 1m2 cho một máy tính. Đồng thời phải đảm bảo đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy và phải có nguồn chiếu sáng dự phòng đảm bảo tự động kích hoạt khi nguồn chiếu sáng chính bị sự cố; có thiết bị và nội quy phòng cháy chữa cháy theo quy định về phòng chống cháy, nổ của Bộ Công an.

Đặc biệt, dự thảo yêu cầu điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải phù hợp với quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của chính quyền địa phương.

Về quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, dự thảo quy định: Chủ điểm cung cấp dịch vụ được thiết lập hệ thống thiết bị để cho phép người chơi sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tại địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp. Đồng thời, phải có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng ở nơi mọi người dễ nhận biết, bao gồm các điều cấm; danh sách mới nhất các trò chơi kèm theo phân loại theo độ tuổi đối với từng trò chơi; quyền và nghĩa vụ của người chơi.

Theo dự thảo mới, các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chỉ được hoạt động từ 8h đến 22h hằng ngày.

Dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng đang được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lấy ý kiến nhân dân./.

 

 

Tin đã đăng