Dự thảo Luật Việc làm: bổ sung chế độ hỗ trợ duy trì việc làm

Tại Dự thảo Luật Việc làm đang được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ -TB&XH) xây dựng và lấy ý kiến, Bộ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đồng thời bổ sung chế độ hỗ trợ duy trì việc làm dành cho người sử dụng lao động.


 Cụ thể, dự thảo Luật dự kiến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm việc làm, bao gồm cả những lao động hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Bảo hiểm việc làm là bảo hiểm bắt buộc mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia, nhằm hỗ trợ duy trì và phát triển việc làm; ngăn ngừa thất nghiệp, hỗ trợ bù đắp một phần thu nhập và sớm đưa người thất nghiệp trở lại thị trường lao động.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất bổ sung quy định chế độ hỗ trợ duy trì việc làm, theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo phát triển kỹ năng nghề cho người lao động; thanh toán các chế độ (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm việc làm) góp phần duy trì, ổn định việc làm cho người lao động. Vì vậy, đối tượng áp dụng của chế độ duy trì việc làm là người sử dụng lao động.

Dự thảo Luật cũng quy định: Người sử dụng lao động gặp khó khăn do suy giảm kinh tế được hỗ trợ để duy trì việc làm khi có đủ 3 điều kiện: 1. Tham gia và đóng đủ bảo hiểm việc làm cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm việc làm tại đơn vị từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; 2. Đã sử dụng hết các nguồn tài chính để thanh toán tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm y tế, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động; 3. Có phương án duy trì việc làm cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.    

Bên cạnh đó, nhằm mục đích sử dụng có hiệu quả lao động, dự thảo Luật cũng quy định về việc quản lý lực lượng lao động, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý lực lượng lao động gắn với dữ liệu dân cư trên toàn quốc. Theo đó, hàng năm công dân đủ 15 tuổi phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký thông tin lao động, tình trạng việc làm của bản thân, bao gồm các nội dung:  1. Họ tên, ngày tháng năm sinh; 2. Nơi thường trú (cư trú); 3. Số chứng minh thư nhân dân; 4. Trình độ học vấn; 5. Trình độ chuyên môn kỹ thuật; 6. Tình trạng việc làm; 7. Địa điểm làm việc.

Ngoài ra, để công nhận kỹ năng cho người lao động và hình thành hệ thống đánh giá kỹ năng nghề, Nhà nước thực hiện đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động theo khung trình độ quốc gia. Người lao động tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề và đạt yêu cầu của bậc trình độ kỹ năng nghề nào thì được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ đó. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có giá trị trên phạm vi cả nước. Người lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được hưởng lương theo ngạch, bậc lương đối với người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Người sử dụng lao động phải sử dụng toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định lao động có chứng chỉ kỹ năng quốc gia ở một số lĩnh vực, ngành nghề theo quy định.

Luật Việc làm sẽ được hoàn thiện trình Quốc hội khóa XIII xem xét, thông qua trong năm 2013 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo Dự thảo Luật Việc làm./.

Tin đã đăng