Sửa đổi Luật quản lý thuế tạo thuận lợi cho người nộp

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế dự kiến sửa đổi, bổ sung 31/120 Điều của Luật hiện hành, tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm: nhóm vấn đề về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế (6 nội dung); hiện đại hóa phù hợp với thông lệ quốc tế (4 nội dung); nâng cao năng lực quản lý thuế để phù hợp với thực tế và các văn bản pháp luật có liên quan (11 nội dung).

             Dự án Luật sửa đổi, bổ sung này cho thấy có nhiều quy định mới tạo thuận lợi cho người nộp thuế theo hướng giảm chi phí, thời gian về mặt thủ tục.

 

Về thời hạn giải quyết đối với thủ tục “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” được rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 6 ngày, tính từ khi nhận đủ hồ sơ hoàn thuế. Hay trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” hồ sơ sẽ được giải quyết rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 40 ngày làm việc; giảm thời gian giải quyết thủ tục gia hạn nộp thuế từ 5 ngày xuống 3 ngày...

 

Về mức phạt đối với các trường hợp chậm nộp thuế ở các doanh nghiệp, mức xử phạt 0,05%/ngày đối với số tiền thuế chậm nộp (tương đương với 18%/năm); 10% đối với tiền thuế khai thiếu; phạt từ 1 - 3 lần đối với số tiền trốn thuế...

 

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các chế tài xử phạt để khuyến khích người nộp thuế khắc phục hậu quả, điều chỉnh sai sót. Khi người nộp thuế tự nguyện khai bổ sung thì xử lý ở mức thấp.

Để quản lý  chặt hơn việc kê khai, nộp thuế, Dự án Luật sửa  đổi quy định kiểm tra tại đơn vị nộp nhưng chỉ 1 năm một lần (luật hiện hành chỉ quy định kiểm tra thuế của cá nhân, đơn vị, tổ chức tại cơ quan thuế) chứ không phải thường xuyên để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

 

Tin đã đăng