Dự kiến tăng phụ cấp công vụ từ 10% lên 25%

Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định 57/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đang được Bộ Nội vụ xin ý kiến tổ chức, cá nhân. Theo dự thảo Nghị định, mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm

Trước đó, theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP, từ ngày 1/5/2011mức phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm .

Ngoài ra, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 14/2011/QH13 trong đó có quy định "Từ ngày 1/5/2012, thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng, phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu".

 Vì vậy, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ dự kiến điều chỉnh mức phụ cấp công vụ từ 10% lên 25% đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm trong lực lượng vũ trang cũng nhằm thực hiện Nghị quyết nêu trên của Quốc hội.

Dự thảo Nghị định cũng nêu mức phụ cấp mới trên dự kiến áp dụng kể từ ngày 1/5/2012.

 

 


 

Tin đã đăng