Dự thảo Nghị định mới về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: mức phạt tối đa lên đến 500 triệu đồng

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì soạn thảo đang được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân. Trong đó, đáng chú ý là mức xử phạt tối đa bằng tiền tăng từ 70 triệu đồng lên 500 triệu đồng.

 

Theo dự thảo Nghị định mới, mức phạt tối thiểu sẽ được nâng từ 200.000 đồng lên 500.000 đồng, áp dụng với hành vi gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Vi phạm về quản trị điều hành, mức phạt cao nhất đến 120 triệu đồng, tăng hơn 6 lần so với quy định trước. Đối với trường hợp vi phạm về tỷ lệ sở hữu và mua lại cổ phần có thể phải chịu mức phát cao nhất lên tới 200 triệu và bị buộc bán lại số cổ phần vượt quá quy định.

Mức phạt tối đa 500 triệu đồng dự kiến áp dụng với những hành vi vi phạm như: hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy phép; hoạt động ngoại hối không có xác nhận đăng ký hoặc không có xác nhận đủ điều kiện theo quy định; vi phạm tỷ lệ đảm bảo an toàn quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 130 Luật các tổ chức tín dụng.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung mức phạt với hành vi không niêm yết công khai lãi suất huy động vốn và mức phí cung ứng dịch vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng, sẽ bị phạt từ 1- 3 triệu.

 

So với Nghị định số 202/2004/NĐ-CP, dự thảo Nghị định mới quy định rõ hơn về thẩm quyền xử phạt do từ ngày  01/8/2009, chức danh và thẩm quyền được thực hiện xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thay đổi. Trong đó, việc thay đổi chức danh người đứng đầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tại Trung ương và địa phương có liên quan đến các chức danh được quyền ra quyết định xử phạt theo quy định của Pháp lệnh xử lý VPHC. (Nghị định số 202/2004/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt VPHC của Chánh Thanh tra NHNN; Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Thanh tra viên ngân hàng. Trong đó, Chánh Thanh tra NHNN có thẩm quyền phạt tiền tối đa đến 70 triệu đồng).

Vì vậy, dự thảo Nghị định mới quy định rõ: Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN có thẩm quyền phạt tiền đến 500 triệu đồng. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền phạt tiền đến 30 triệu đồng. Thanh tra viên ngân hàng đang thi hành công vụ có quyền phạt đến 500.000 đồng.


Tin đã đăng