Cơ chế gia nhập thị trường phát điện cạnh tranh của các Nhà máy điện BOT

Hiện nay Việt Nam có hai dự án nhiệt điện BOT đã đi vào hoạt động là Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3. Giống như hầu hết các dự án BOT khác hoặc các dự án nhà máy điện độc lập (IPP) trên thế giới, việc mua bán điện thực hiện theo cơ chế độc quyền, những dự án này sẽ bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo hợp đồng mua bán điện “hai phần” truyền thống (PPA). Các dự án BOT khác đang phát triển tại Việt Nam như Vĩnh Tân 1, Mông Dương 2, Nghi Sơn 2… cũng sẽ ký hợp đồng đồng mua bán điện “hai phần” truyền thống.

Gọi là hợp đồng mua bán điện “hai phần” bởi vì họ sẽ trả cho Công ty BOT một phần cố định và một phần thay đổi. Phần cố định sẽ được trả theo phí công suất mà nhà máy điện có khả năng phát điện bao gồm tất cả các chi phí cố định (dư nợ phải trả, chi phí vận hành và bảo dưỡng (O&M) cố định, thu hồi vốn). Phần thay đổi là Chi phí nhiên liệu phải trả cho thành phần thay đổi và chi phí O&M thay đổi. Chi phí nhiên liệu sẽ được tính toán trực tiếp vào giá điện nếu suất hao nhiệt được xác định trong PPA.

Tuy nhiên, để thay đổi hiện trạng nền công nghiệp điện Việt Nam hiện nay, hợp đồng PPA truyền thống không còn là cơ chế tốt nhất đối với các dự án nhà máy điện BOT. Việt Nam đang bắt đầu hình thành thị trường điện theo các cấp độ nhằm thu hút đầu tư cũng như tạo ra cơ chế giá cạnh tranh và nâng cao hiệu quả trong ngành điện. Việc thúc đẩy hình thành thị trường điện cạnh tranh đồng nghĩa với việc nâng cao tính cạnh tranh trong phát điện và sau đó là giá bán lẻ điện sẽ ở mức thấp hơn so với cấu trúc nền công nghiệp điện độc quyền như hiện nay.

Do vậy, PPA truyền thống sẽ không được ưu tiên sử dụng trong môi trường thị trường này. Các nhà máy điện BOT không thể hội nhập trực tiếp vào thị trường phát điện cạnh tranh.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang tìm kiếm giải pháp nhằm tối ưu chi phí chìm (stranded cost) tiềm năng. Đồng thời, Chính phủ cũng muốn đảm bảo cho người tiêu dùng phải trả giá điện thấp nhất có thể, và chuyển dần sang thị trường phát điện cạnh tranh một cách hài hoà, thành công.

Về phía nhà đầu tư, họ sẽ tìm kiếm việc thu hồi tương xứng với các rủi ro mà họ phải chịu. Nhà đầu tư không nhất thiết phải từ chối các rủi ro nhưng họ phải hiểu, quản lý và bồi thường đối với các rủi ro này. Một điều không chắc chắn rằng thị trường này sẽ vận hành như thế nào và doanh thu họ thu được như thế nào nếu các bên tham gia tạo ra rủi ro cho họ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các đối tác tin tưởng để ký kết hợp đồng.

Như vậy, bất kỳ cơ chế gia nhập thị trường điện nào của các Nhà máy điện BOT nào đều phải dựa trên sự quan tâm của cả Chính phủ và nhà đầu tư. Do đó, cơ chế gia nhập thị trường cạnh tranh sẽ phải dựa trên các tiêu chí:

- Tối ưu hoá được chi phí chìm;

- Giá bán điện cho người tiêu dùng phải thấp nhất có thể;

- Cho phép nhà đầu tư thu hồi tương xứng với các rủi ro họ phải chịu;

- Cung cấp các đối tác tin cậy trong suốt vòng đời BOT;

- Chuyển giao thành công trong mỗi cấp độ tham gia thị trường.

Tin đã đăng