Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo về Bán Buôn bán lẻ

GÓI THẦU TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO VỀ TIÊU CHUẨN BÁN BUÔN, BÁN LẺ (Mã “HTBL”)

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

          GÓI THẦU TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO VỀ TIÊU CHUẨN BÁN BUÔN, BÁN LẺ (Mã “HTBL”)

 

 

 

Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”

 

 

 

Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

 

 

 

1.      Thông tin về dự án:

Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế do Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương thực hiện bằng nguồn vốn ODA của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO. Dự án được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ tháng 7/2012.

Mục tiêu của dự án: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Ngoại thương; Bán buôn, bán lẻ; Sở giao dịch hàng hóa phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương; Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhiệm vụ của Dự án: Dự kiến, kết quả đầu ra của Dự án sẽ bao gồm các báo cáo nghiên cứu, rà soát, khảo sát trong các lĩnh vực nói trên. Đề xuất xây dựng luật (proposal) là bộ tài liệu gồm: Cơ sở pháp lý; Sự cần thiết xây dựng luật; và Những nội dung cơ bản của dự luật.

Các kết quả đầu ra chính của Dự án:

Kết quả 1: Đề xuất xây dựng Luật Quản lý ngoại thương được trình lên Chính phủ.

Kết quả 2: Dự thảo các tiêu chuẩn phân loại cơ sở bán buôn, bán lẻ và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ được xây dựng và trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Kết quả 3: Đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa tương lai được trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hồ sơ mời thầu này phục vụ cho các Kết quả nêu trên.

2.      Điều khoản tham chiếu:

a.      Giá trị gói thầu: 5,300 USD (tỷ giá dự kiến : 1 USD = 20865, thực tế theo ngày ký hợp đồng)

Gồm các hoạt động nhỏ:

-                Hoạt động 1: Tổ chức 01 Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về các báo cáo xây dựng tiêu chuẩn bán buôn, bán lẻ tại Vĩnh Phúc vào tháng 6/2013 (đặc biệt là các nội dung về Dự thảo tiêu chí phân loại các loại hình tổ chức bán buôn, bán lẻ; các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam)

Giá trị: 1400 USD

-                 Hoạt động 2: Tổ chức 01 Hội thảo tham vấn ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về các báo cáo xây dựng dựng tiêu chuẩn bán buôn, bán lẻ tại Hà Nội vào tháng 6/2013 (đặc biệt là các nội dung về những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý nhà nước)

Giá trị: 3900 USD

b.      Sản phẩm đầu ra:

          Sản phẩm đầu ra là 01 Kỷ yếu Hội thảo  và 01 báo cáo Tọa đàm ghi nhận các ý kiến về các báo cáo xây dựng tiêu chuẩn bán buôn, bán lẻ.

c.       Tiến độ thực hiện:

-                Hoạt động 1: Tổ chức 01 Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về các báo cáo xây dựng tiêu chuẩn bán buôn, bán lẻ tại Vĩnh Phúc vào tháng 6/2013.

-                 Hoạt động 2: Tổ chức 01 Hội thảo tham vấn ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về các báo cáo xây dựng tiêu chuẩn bán buôn, bán lẻ tại Hà Nội vào tháng 6/2013.

          (Tiến độ thực hiện có thể thay đổi tùy vào yêu cầu của Ban Quản lý Dự án)

d.      Mức chi cho từng nội dung tổ chức.

(Xem file đính kèm )

5.      Địa chỉ liên hệ

-                Các cơ quan, tổ chức quan tâm có thể gửi hồ sơ, báo giá qua đường email hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng dự án.

-                Thời gian nhận hồ sơ: từ 07h30 ngày 19/3/2013đến trước 16h00 ngày 3/4/2013.

-                Hồ sơ gửi về:

Văn phòng Ban quản lý dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: phuongvmn@moit.gov.vn; huonglt@moit.gov.vn; trangth@moit.gov.vn  

 

 

2.4

Hội thảo tại Hà Nội về các báo cáo nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn bán buôn, bán lẻ

 

 

 

 

 

Số lượng

Đinh mức (USD)

Tổng cộng (USD)

2.4.1

Chi phí thuê hội trường tại Hà Nội

số buổi thuê, giá thuê, địa điểm, dịch vụ kèm theo

01 hội trường (100 người)

100 người

35

       3500

2.4.2

Photo tài liệu hội thảo,hội nghị, tập huấn, đào tạo tại Hà Nội

Thanh toán theo thực tế

tài liệu cho 100 người

100 người

2

          200

2.4.3

Văn phòng phẩm

Thanh toán theo thực tế

100 người

100 người

2

200

 

Tổng cộng 2.4

 

 

 

 

     3,900

 

 

 

 

 

 

2.6

Tọa đàm tại Vĩnh Phúc về các báo cáo xây dựng tiêu chuẩn bán buôn, bán lẻ

 

 

Nội dung

 

 

Số lượng

Định mức (USD)

Tổng cộng (USD)

2.6.1

Chi phí thuê hội trường tại Vĩnh Phúc

 

01 hội trường (20 người)

20

25

500

2.6.4

Chi phí ở tại Vĩnh Phúc

 

10 người X 02 ngày

20

35

        700

 

Chi phí đi lại

 

 

 

 

200

 

Tổng cộng 2.6

 

 

 

 

1,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin đã đăng