Thông báo mời thầu Gói thầu dịch thuật tài liệu

GÓI THẦU DỊCH THUẬT TÀI LIỆU (DTL) Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”

 

Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
Mục đích gói thầu: nhằm tìm kiếm nhà thầu phù hợp cho hoạt động dịch thuật các tài liệu chuyên ngành tiếng Anh sang tiếng Việt để phục vụ cho các Kết quả nêu trên.
Tổng giá trị gói thầu: 10,300 USD
Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu.
Thời gian mở thầu: từ 10/10/2012 đến ngày 24/10/2012
Chi tiết xin xem Điều khoản tham chiếu.
http://www.mediafire.com/view/?oih3det510j1p73
Trân trọng,
Ban quản lý dự án

Tin đã đăng