Thông báo mời thầu các Gói thầu phục vụ cho Kết quả 1 - Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Quản lý ngoại thương

Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” do Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương thực hiện bằng nguồn vốn ODA của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO. Dự án được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ tháng 7/2012.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC
Các gói thầu TVNT-TTPL, TVNT-LNN, TVNT-CCKS, TVNT-CTCB, TVNT-DGTD
phục vụ cho hoạt động lớn Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật quản lý ngoại thương
của Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”

 

*Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương


Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” do Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương thực hiện bằng nguồn vốn ODA của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO. Dự án được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ tháng 7/2012.
*Nhiệm vụ của Dự án:
Dự kiến, kết quả đầu ra của Dự án sẽ bao gồm các báo cáo nghiên cứu, rà soát, khảo sát trong các lĩnh vực nói trên. Đề xuất xây dựng luật (proposal) là bộ tài liệu gồm: Cơ sở pháp lý; Sự cần thiết xây dựng luật; và Những nội dung cơ bản của dự luật.
Các kết quả đầu ra chính của Dự án:
Kết quả 1: Đề xuất xây dựng Luật Quản lý ngoại thương được trình lên Chính phủ
Kết quả 2: Dự thảo các tiêu chuẩn phân loại cơ sở bán buôn, bán lẻ và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ được xây dựng và trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Kết quả 3: Đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa tương lai được trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương
Hồ sơ mời thầu này phục vụ cho Kết quả 1 nêu trên.


*Số lượng tư vấn cần tuyển cho các gói thầu TVNT-TTPL, TVNT-LNN, TVNT-CCKS, TVNT-CTCB, TVNT-DGTD :
Tổng số: 25 vị trí chuyên gia
 - Gói thầu TVNT-TTPL về xây dựng báo cáo thực trạng pháp luật Ngoại thương ở Việt Nam :
Tuyển 03 chuyên gia viết báo cáo nghiên cứu thực trạng pháp luật Ngoại thương ở Việt Nam và 02 chuyên gia để phản biện báo cáo nghiên cứu thực trạng này.
 - Gói thầu TVNT-LNN về Nghiên cứu hệ thống luật ngoại thương của các nước và rút ra bài học cho Việt Nam
Tuyển 03 chuyên gia viết báo cáo nghiên cứu hệ thống luật ngoại thương của các nước và rút ra bài học cho Việt Nam và 02 chuyên gia để phản biện báo cáo nghiên cứu thực trạng này.
 - Gói thầu TVNT-CCKS về Rà soát các công cụ kiểm soát ngoại thương:
Tuyển 03 chuyên gia viết báo cáo nghiên cứu thực trạng pháp luật Ngoại thương ở Việt Nam và 02 chuyên gia để phản biện báo cáo nghiên cứu thực trạng này.
 - Gói thầu TVNT-CTCB về Nghiên cứu sự cần thiết và những nội dung cơ bản của Luật Quản lý Ngoại thương
Tuyển 04 chuyên gia viết báo cáo nghiên cứu thực trạng pháp luật Ngoại thương ở Việt Nam và 02 chuyên gia để phản biện báo cáo nghiên cứu thực trạng này.
 - Gói thầu TVNT-ĐGĐT về đánh giá tác động Luật Quản lý ngoại thương
Tuyển 02 chuyên gia viết báo cáo nghiên cứu thực trạng pháp luật Ngoại thương ở Việt Nam và 02 chuyên gia để phản biện báo cáo nghiên cứu thực trạng này.

*Yêu cầu đối với tư vấn: quy định cụ thể ở Điều khoản tham chiếu của từng Gói thầu. (http://www.mediafire.com/download.php?yge54cuf07efkp6\ )
 

*Các ứng cử viên quan tâm có thể gửi hồ sơ qua đường email hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng dự án


*Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10 tháng 10 năm 2012 đến  ngày 24 tháng 10 năm 2012.
*Hồ sơ gồm:
+ 1 sơ yếu lý lịch (tự khai) (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
+ 1 đơn đăng ký dự tuyển.
-         Hồ sơ gửi về:
Văn phòng Ban quản lý dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: phuongvmn@moit.gov.vn; huonglt@moit.gov.vn; trangth@moit.gov.vn 
Điện thoại liên hệ: 04-22205493

Ngày đăng: 10/10/2012
 

Tin đã đăng