Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 14 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 3537/QĐ-BCT bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo đó nội dung cơ bản của Nghị định sẽ quy định hoạt động xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quy định các hình thức thể hiện điều kiện kinh doanh và các điều kiện kinh doanh cụ thể (có đăng ký kinh doanh lúa, gạo nội địa, có đầu tư hệ thống kho tàng, chế biến lúa gạo, có tài chính lành mạnh, bảo đảm dự trữ lưu thông theo quy định...) và quy định chế tài xử phạt trong hoạt động kinh doanh lúa gạo...

Nghị định cũng sẽ phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, Hiệp hội lương thực Việt Nam và các Tổng công ty nhà nước theo hướng: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các yêu cầu đối với sản xuất, quản lý, giám sát các điều kiện kinh doanh, các giải pháp can thiệp của nhà nước nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, bảo vệ lợi ích người trồng lúa; Hiệp hội Lương thực Việt Nam điều phối cụ thể hoạt động xuất nhập khẩu lúa gạo, phân công tổ chức các công ty lương thực nhà nước thực hiện các biện pháp bình ổn giá và kiểm soát thị trường lúa gạo.

Tin đã đăng