Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 2998/QĐ-BCT bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung này nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo tính khả thi sự đồng bộ của hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP nói riêng.

Dự kiến Nghị định sẽ sửa đổi những nội dung liên quan đến vi phạm về hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa nhập lậu, vi phạm về nhãn hàng hóa có giá trị trên 100.000.000 đồng và hàng giả có giá trị trên 30.000.000 đồng; các hành vi vi phạm về hội chợ triển lãm thương mại và trưng bày giới thiệu hàng hóa có nhãn không đúng quy định của pháp luật; bổ sung các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường...

 

Tin đã đăng