Chương trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh năm 2010

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 gồm 62 dự án luật, pháp lệnh, trong đó 42 dự án trong Chương trình chính thức và 20 dự án trong chương trình chuẩn bị.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương gồm 78 văn bản, trong đó có 36 văn bản chuyển từ năm 2009 sang, 42 văn bản đăng ký xây dựng mới. Sơ với năm 2008, Chương trình năm 2009 có tình khả thi cao hơn, số lượng văn bản đăng ký xây dựng mới ít hơn và nội dung thuyết minh xây dựng văn bản có cơ sở pháp lý đầy đủ và chi tiết hơn.

Chương trình năm 2009 của Bộ gồm hai phần: Chương trình chính thức (Phụ lục 1) và Chương trình dự bị (Phụ lục 2).

Chương trình chính thức có 61 văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 gồm: luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng.

Chương trình dự bị có 17 văn bản gồm 9 đề án, 6 quy hoạch, 1 kế hoạch, 1 chương trình.

 

Tin đã đăng