Phê duyệt hơn 2.000 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo cán bộ ở nước ngoài

Ngày 17 tháng 04 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 599/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020.

 

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Đề án, trong khoảng thời gian từ 2013 - 2020 với mục tiêu đào tạo chất lượng nâng cao ở nước ngoài trình độ thạc sỹ và đại học đối với giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học, các tài năng trẻ thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, trọng điểm và năng khiếu đặc biệt với tổng kinh phí khoảng 2.070 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước.

Tổng quy mô tuyển sinh đào tạo dự kiến khoảng 1.800 người, cụ thể: Đào tạo 1.650 người có trình độ thạc sĩ (từ 2013 - 2017, tuyển sinh bình quân khoảng 333 người/năm) trong đó, chỉ tiêu tuyển giảng viên chiếm 60%, đối tượng thuộc ngành quân đội và công an chiếm 10%, còn lại là các đối tượng thuộc các Bộ, ngành; đào tạo 150 người có trình độ đại học (từ 2013 - 2017, tuyển sinh bình quân 30 người/năm).

Việc đào tạo được thực hiện theo 02 phương thức: Đào tạo tập trung toàn thời gian ở nước ngoài hoặc đào tạo phối hợp gồm một phần thời gian ở nước ngoài, một phần thời gian ở trong nước. Trong đó, Đề án xác định ưu tiên gửi đi đào tạo tại các nước Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Ôx-trây-li-a, Niu Di-lân, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan... và một số nước khác có thế mạnh về lĩnh vực đào tạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Tin đã đăng