Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngày 03 tháng 9 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện gồm: Sản xuất con dấu; Sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn; sản xuất pháo hoa; Cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; Hoạt động in; Dịch vụ cầm đồ; Kinh doanh karaoke; Vũ trường; xoa bóp (massage, tẩm quất); Trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Kinh doanh casino; Dịch vụ đòi nợ.

Đối tượng áp dụng Nghị định này là tổ chức, cá nhân kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc mọi thành phần kinh tế. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký, thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp thep pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp: chưa đủ 18 tuổi, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; nghiện ma túy; người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà chưa được xóa án tích, người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định cũng quy định chi tiết về tổ chức, cá nhân không được thành lập, quản lý doanh nghiệp và trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đồng thời, Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2009 và thay thế Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

 

Tin đã đăng