Bộ Tài chính điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu than củi lên 10%

Ngày 06 tháng 05 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu.

 

 

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định tăng thuế suất xuất khẩu than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt, đã hoặc chưa đóng thành khối) gồm than củi của tre và các loại khác lên 10% (các mặt hàng này trước đây được quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5% tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012). Riêng than gáo dừa được áp mức 0%, than gỗ rừng trồng được áp mức 5%.

Bộ Tài chính cũng đã đề ra cụ thể đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng nêu trên để được áp mức thuế suất 5% phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật như: đen bóng láng, không nứt nẻ; cứng, rắn chắc, có hàm lượng tro nhỏ hơn hoặc bẳng 30% và hàm lượng carbon cố định từ 70% trở lên...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2013./.

 

Tin đã đăng