Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xăng lên 16%

Ngày 26 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi.

 

 

Cụ thể, kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2013, Bộ Tài chính quyết định tiếp tục tăng mức thuế suất này lên 16% đối với các loại xăng động cơ bao gồm RON 90 trở lên và các loại khác. Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này đã tăng 2% so với quy định trước đó tại Thông tư số 43/2013/TT-BTC (thuế suất là 14%)

Tương tự, tetraproylen; dung môi trắng (white spirit); dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng; naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ… cũng được áp mức thuế suất 16%. Bên cạnh đó, mức thuế suất nhập khẩu đối với nhiên liệu diesel cho ô tô và nhiên liệu diesel khác là 12% và dầu nhiên liệu là 14%. Các mức thuế suất nhập khẩu này đều tăng 2% so với quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 04 năm 2013.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2013 và thay thế Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 04 năm 2013./.

 

Tin đã đăng