Bộ Công Thương ban hành Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

 

 

 

          Theo đó, phương tiện chứa hàng công nghiệp nguy hiểm vận chuyển phải thể hiện đầy đủ biểu trưng và báo hiệu nguy hiểm; cụ thể: Đối với bao gói trong, biểu trưng và báo hiệu nguy hiểm phải được thể hiện trên mặt không che khuất của bao; đối với bao gói kết hợp thì biểu trưng và báo hiệu phải thể hiện ít nhất trên 01 mặt của bao gói ngoài, nếu bao gói ngoài có thể tích lớn hơn 450 lít thì phải thể hiện ở cả hai mặt bên, đối diện nhau. Tương tự với container, bồn, bể chuyên dụng, biểu trưng và báo hiệu phải thể hiện ở hai mặt bên và mặt sau...

 

          Ngoài Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển, Thông tư này còn quy định  về yêu cầu về đóng gói, phương tiện chứa, phương án ứng cứu khẩn cấp và huấn luyện người liên quan trực tiếp vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

 

          Ngoài ra, Thông tư số 44/2012/TT-BCT cũng yêu cầu người liên quan trực tiếp chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm như người điều khiển phương tiên, người áp tải, nhân viên xếp dỡ, thủ kho phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm, được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân...

 

          Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm được quy định tại Thông tư không bao gồm các loại hàng nguy hiểm khác như: Các hóa chất phục vụ Các hóa chất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý; các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng, y tế; các chất là chất nổ, vật liệu nổ công nghiệp...

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2013 và thay thế Thông tư số 02/2004/TT-BCN./.

Tin đã đăng