Áp thuế nhập khẩu 3% với nước ôxy già

Ngày 09 tháng 04 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012.

 

 

Theo đó, kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2013, Bộ Tài chính quy định áp thuế nhập khẩu ưu đãi với mức thuế suất 3% đối với Hydro peroxit đã hoặc chưa làm rắn bằng ure, dạng lỏng (nước oxy già) thuộc mã 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Mặt hàng này trước đây được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đã là 0%.

Riêng đối với Hydro peroxit ở dạng, loại khác, mức thuế suất vẫn giữ nguyên là 0% như Thông tư số 193/2012/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2013./.

 

Tin đã đăng