Tăng từ 2 - 3% thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày 04 tháng 04 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

Theo đó, Thông tư này sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Cụ thể, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng đều tăng 2 - 3% so với quy định trước đây: Polyme từ styren, dạng nguyên sinh dạng hạt (mã 3903.11.10) và Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS) (mã 3903.19.21) có mức thuế suất là 5% (trước đây là 3%); sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex từ nhựa đàn hồi (mã 5402.44.00) và dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh) (mã 7217.30.31)đều có mức thuế suất là 3% (trước đây là 0%). Bên cạnh đó, vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô từ sợi ni lông 6 (Nylon-6) (mã 5902.10.91) được áp dụng mức thuế suất là 7% (trước đây là 5%)…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 05 năm 2013./.

 


Tin đã đăng