Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về thương mại, công nghiệp đối với các hoạt động kinh doanh trên thị trường

Ngày 02 tháng 5 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

 

 

 

Theo đó, hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về thương mại, công nghiệp của các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường; phát hiện, ngăn chặn, xử ký kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh trên thị trường; góp phần phát triển sản xuất, bình ổn thị trường, mở rộng lưu thông hàng hóa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

Các chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra trong lực lượng Quản lý thị trường bao gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và Đội trưởng Đội Quản lý thị trường. Các chủ thể nêu trên có thể giao quyền cho cấp phó của mình thực hiện thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra hường xuyên hoặc theo vụ việc, đồng thời việc giao quyền phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung và thời hạn giao quyền;

 

Để đảm bảo hiệu quả của hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường, Thông tư số 09/2013/TT-BCT còn quy định trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, những người của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, đồng thời bãi bỏ các Thông tư của Bộ Công Thương số 26/2009/TT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2009 quy định quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường; số 12/2008/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường./. 

 

Tin đã đăng