Người thuê nhà ở công vụ không được chuyển đổi, chuyển nhượng quyền thuê hoặc cho thuê lại nhà ở công vụ

Ngày 07 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg quy định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.

 

 

Theo đó, đối tượng được quyền thuê nhà ở công vụ của Chính phủ theo Quyết định này bao gồm: Cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển từ địa phương về làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương có phụ cấp chức vụ từ 1,1, trở lên; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được điều động, luân chuyển công tác về làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương.

Quyết định số 695/QĐ-TTg quy định người thuê nhà ở công vụ phải có nghĩa vụ thanh toán đủ tiền thuê nhà hàng tháng theo hợp đồng với bên cho thuê. Trong trường hợp người thuê không trả tiền thuê nhà trong 03 tháng liên tục thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm thông báo tới cơ quan quản lý người thuê. Cơ quan này sẽ thực hiện khấu trừ tiền lương của người thuê nhà để trả cho đơn vị quản lý vận hàng nhà ở công vụ và thông báo cho người thuê biết.

Bên cạnh đó, người thuê nhà ở công vụ không được chuyển đổi, chuyển nhượng quyền thuê hoặc cho thuê lại nhà ở công vụ dưới bất cứ hình thức nào; không được tự ý cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ (trừ những hư hỏng nhỏ hoặc thay các thiết bị rẻ tiền) và phải bồi thường thiệt hại nếu để mất hoặc làm hư hỏng các trang thiết bị kèm theo nhà ở được thuê.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 17 tháng 08 năm 2000./.

 

Tin đã đăng