Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề » Chi tiết

Thư Bộ trưởng gửi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi), để tiếp tục cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, thực thi pháp luật, Bộ trưởng đã gửi Thư động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014.

          Thân ái gửi các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Công Thương!

Năm 2013, lần đầu tiên nước ta tổ chức Ngày Pháp luật (ngày 9/11) trong phạm vi cả nước. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân cả nước, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật và về ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong xã hội.

Là một trong những ngành có nhiều hoạt động tham gia đóng góp xây dựng và thực thi các quy định pháp luật, trong năm qua, ngành Công Thương, trực tiếp là các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành, đã đóng góp hết sức tích cực vào việc xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật. Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và kết quả tích cực đã đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương.

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi), Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Từ những kết quả đạt được trong năm 2013, phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân toàn xã hội vào các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

          Chúc các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Công Thương sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

                                                                                          Thân ái,

                                                                                    Vũ Huy Hoàng

 

 

 

 

                                                                                       

 

Tin đã đăng