Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề » Chi tiết

Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo Luật Giao dịch hàng hóa tương lai

Gói thầu HTGDHH

THÔNG BÁO MỜI THẦU

          GÓI THẦU TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA (Mã “HTGDHH”)

 

Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”

 

Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

 

1.      Thông tin về dự án:

Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế do Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương thực hiện bằng nguồn vốn ODA của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO. Dự án được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ tháng 7/2012.

Mục tiêu của dự án: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Ngoại thương; Bán buôn, bán lẻ; Sở giao dịch hàng hóa phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương; Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhiệm vụ của Dự án: Dự kiến, kết quả đầu ra của Dự án sẽ bao gồm các báo cáo nghiên cứu, rà soát, khảo sát trong các lĩnh vực nói trên. Đề xuất xây dựng luật (proposal) là bộ tài liệu gồm: Cơ sở pháp lý; Sự cần thiết xây dựng luật; và Những nội dung cơ bản của dự luật.

Các kết quả đầu ra chính của Dự án:

Kết quả 1: Đề xuất xây dựng Luật Quản lý ngoại thương được trình lên Chính phủ.

Kết quả 2: Dự thảo các tiêu chuẩn phân loại cơ sở bán buôn, bán lẻ và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ được xây dựng và trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Kết quả 3: Đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa tương lai được trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hồ sơ mời thầu này phục vụ cho các Kết quả nêu trên.

2.      Điều khoản tham chiếu:

a.      Giá trị gói thầu: 9,880 USD

Gồm các hoạt động nhỏ:

-                Hoạt động 1: Tổ chức 01 hội thảo về thực trạng hoạt động của các sở giao dịch hàng hóa Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 8/2013.

Giá trị: 3,600 USD

-                 Hoạt động 2: Tổ chức 01 hội thảo về thực trạng hoạt động của các sở giao dịch hàng hóa Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8/2013.

Giá trị: 6,280 USD

b.      Sản phẩm đầu ra:

          Sản phẩm đầu ra là 02 Kỷ yếu Hội thảo ghi nhận các ý kiến về thực trạng hoạt động của các sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam

c.       Tiến độ thực hiện:

-                Hoạt động 1: Tổ chức 01 hội thảo về thực trạng hoạt động của các sở giao dịch hàng hóa Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 8/2013.

-                Hoạt động 2: Tổ chức 01 hội thảo về thực trạng hoạt động của các sở giao dịch hàng hóa Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8/2013.

          (Tiến độ thực hiện có thể thay đổi tùy vào yêu cầu của Ban Quản lý Dự án)

d.      Mức chi cho từng nội dung tổ chức.

(xin xem file đính kèm)

5.      Địa chỉ liên hệ

-                Các cơ quan, tổ chức quan tâm có thể gửi hồ sơ, báo giá qua đường email hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng dự án.

-                Thời gian nhận hồ sơ: từ 07h30 ngày 27/6/2013đến trước 16h00  ngày 17/7/2013

-                Hồ sơ gửi về:

Văn phòng Ban quản lý dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: phuongvmn@moit.gov.vn; huonglt@moit.gov.vn; trangth@moit.gov.vn  

3.5.1

Tổ chức hội thảo tại TP Hồ Chí Minh

3.5.1.1

Chi phí thuê hội trường tại TP Hồ Chí Minh

Theo thực tế

01 hội trường (chứa 100 người)

100

35

     3,500

3.5.1.2

Văn phòng phẩm

Theo thực tế

100 người

100

3

        300

3.5.1.3

Photo tài liệu hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo  tại Tp Hồ Chí Minh

Theo thực tế

100 bộ

100

2

        200

3.5.1.4

Chi phí đi lại cho Ban tổ chức (Đi bằng máy bay từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh cho các cán bộ dự án)

Theo thực tế

vé khứ hồi cho 06 người

6

300

     1,800

3.5.1.6

Chi phí ở tại các Thành phố trực thuộc TW (tại TP Hồ Chí Minh)

số lượng ngày lưu lại HCM, giá phòng thuê

06 người x 02 ngày

12

40

        480

 

Tổng số hoạt động 3.5.1

 

 

 

 

     6,280

(Giá đã bao gồm VAT)

3.5.2

Tổ chức hội thảo tại Hà Nội

 

3.5.2.1

Chi phí thuê hội trường tại Hà Nội

số buổi thuê, giá thuê, địa điểm, dịch vụ kèm theo

01 hội trường cho 100 người

100

35

     3,500

3.5.2.2

Văn phòng phẩm

Theo thực tế

100 người

100

0.5

          50

3.5.2.3

Photo tài liệu hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo  tại Hà Nội

Theo thực tế

100 người

100

0.5

          50

 

Tổng số hoạt động 3.5.2

 

 

 

 

     3,600

(Giá đã bao gồm VAT)

 

Tin đã đăng