Trang chủ » Tin tức » Chuyên đề » Chi tiết

Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo Luật quản lý ngoại thương

Gói thầu Tổ chức 02 tọa đàm tại Hà Nội và Đà Nẵng, 01 Hội thảo tại Hà Nội về các báo cáo xây dựng Luật Quản lý ngoại thương

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU
          GÓI THẦU TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO VỀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG (Mã TDNT”)
 
Dự án “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”
 
Chủ Dự án: Vụ Pháp chế và Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
 
1.      Thông tin về dự án:
Dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế do Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương thực hiện bằng nguồn vốn ODA của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO. Dự án được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ tháng 7/2012.
Mục tiêu của dự án: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Ngoại thương; Bán buôn, bán lẻ; Sở giao dịch hàng hóa phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương; Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Nhiệm vụ của Dự ánDự kiến, kết quả đầu ra của Dự án sẽ bao gồm các báo cáo nghiên cứu, rà soát, khảo sát trong các lĩnh vực nói trên. Đề xuất xây dựng luật (proposal) là bộ tài liệu gồm: Cơ sở pháp lý; Sự cần thiết xây dựng luật; và Những nội dung cơ bản của dự luật.
Các kết quả đầu ra chính của Dự án:
Kết quả 1: Đề xuất xây dựng Luật Quản lý ngoại thương được trình lên Chính phủ.
Kết quả 2: Dự thảo các tiêu chuẩn phân loại cơ sở bán buôn, bán lẻ và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ được xây dựng và trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Kết quả 3: Đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa tương lai được trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Hồ sơ mời thầu này phục vụ cho các Kết quả nêu trên.
2.      Điều khoản tham chiếu:
a.      Giá trị gói thầu: 9,218 USD (tỷ giá dự kiến : 1 USD = 20865, thực tế theo ngày ký hợp đồng)
Gồm các hoạt động nhỏ:
-                Hoạt động 1: Tổ chức 01 tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về các báo cáo xây dựng Luật Quản lý Ngoại thương tại Đà Nẵng vào tháng 5/2013.
Giá trị: 4620 USD
-                 Hoạt động 2: Tổ chức 01 tọa đàm thảo tham vấn ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về các báo cáo xây dựng Luật Quản lý Ngoại thương tại Hà Nội vào tháng 5/2013.
Giá trị: 820 USD
-                Hoạt động 3: Tổ chức 01 hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về các báo cáo xây dựng Luật Quản lý Ngoại thương tại Hà Nội vào tháng 5/2013.
Giá trị: 3,778 USD
b.      Sản phẩm đầu ra:
          Sản phẩm đầu ra là 01 Kỷ yếu Hội thảo  và 02 báo cáo Tọa đàm  ghi nhận các ý kiến về các báo cáo xây dựng Luật Quản lý Ngoại thương.
c.       Tiến độ thực hiện: tháng 5/2013
          (Tiến độ thực hiện có thể thay đổi tùy vào yêu cầu của Ban Quản lý Dự án)
d.      Mức chi cho từng nội dung tổ chức.
5.      Địa chỉ liên hệ
-                Các cơ quan, tổ chức quan tâm có thể gửi hồ sơ, báo giá qua đường email hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng dự án.
-                Thời gian nhận hồ sơ: từ 07h30 ngày 19/3/2013 đến trước 16h00  ngày 3/4/2013.
-                Hồ sơ gửi về:
Văn phòng Ban quản lý dự án Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 

Tin đã đăng