Trang chủ » Tin tức » Trao đổi - bình luận

Trao đổi - bình luận

Liệu các Thành viên ASEAN đã sẵn sàng cho AEC 2015?

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhiều lần thể hiện quyết tâm chính trị và cam kết xây dựng một Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. Kế hoạch tổng thể AEC đã được thông qua năm 2007 nhằm xây dựng một cộng đồng kinh tế với đặc trưng là một thị trường và cơ sở sản xuất chung, một khu vực kinh tế cạnh tranh với sự phát triển đồng đều và một khu vực có khả năng bắt nhịp với nền kinh tế toàn cầu. Vừa qua, trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng ASEAN nên tập trung vào việc đảm bảo ổn định tài chính, tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối khu vực, đẩy mạnh phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách. Song để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi sự phối hợp giữa các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Mỗi nước thành viên phải hành động phù hợp ở cả cấp độ quốc gia và khu vực nhằm đảm bảo rằng mình không bị tụt hậu quá xa so với các thành viên khác.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bưu chính: Dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bưu chính có vốn từ 15 tỷ đồng trở lên phải thẩm tra và trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bưu chính đang được xây dựng nhằm đưa các quy định mới trong lĩnh vực bưu chính chính thức đi vào cuộc sống từ năm 2011. Dự thảo Nghị định đã đưa ra quy định mới về thẩm tra, thực hiện và chuyển nhượng các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bưu chính

Vụ việc cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông: Phân định thẩm quyền xử lý giữa Cơ quan chuyên ngành về viễn thông và Cơ quan quản lý cạnh tranh

Đây là một nội dung mới được đưa ra trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn Thông đang trình Chính phủ.

Điều chỉnh tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước theo tình hình mới

Kể từ ngày 01/7/2010, Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước đều phải chuyển đổi sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đã chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Những thay đổi đó cho thấy sự cần thiết phải điều chỉnh một số ngành, lĩnh vực trong phân loại doanh nghiệp nhà nước để sắp xếp cho phù hợp với vai trò và vị trí trong điều kiện hiện nay, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 dự kiến điều chỉnh một số nội dung trong tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước như sau:

Cấm Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh

Theo dự thảo Luật Quảng cáo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo thì hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh cũng bị cấm quảng cáo, so với Pháp lệnh Quảng cáo, đây cũng là một điểm mới của dự thảo Luật, theo đó, dự thảo Luật còn đưa ra một số hàng hóa dịch vụ bị cấm khác như là thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 30 độ trở lên, đánh bạc hoặc các trò chơi có thưởng dưới hình thức đánh bạc, các sản phẩm thay thế sữa mẹ, bình bú và vú ngậm giả dùng cho trẻ từ khi sinh cho đến sáu tháng tuổi, thuốc kê đơn, thuốc độc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần theo quy định của pháp luật về y tế và một số loại hàng hoá, dịch vụ khác do Chính phủ quy định.

Các biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Ngày 26 tháng 11 năm 2010 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2001-2010 trong đó đã đưa ra các biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN - MỘT TRONG NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TRONG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT KHOÁNG SẢN

Luật Khoáng sản (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Để chuẩn bị cho việc triển khai thực thi các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản đang được xây dựng, hoàn thiện, đảm bảo việc ban hành phù hợp với thời điểm hiệu lực của Luật Khoáng sản.

Quy định việc thành lập và hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Đế có đủ cơ sở pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài đăng ký thành lập và hoạt động tại Việt Nam, do vậy Bộ Công Thương đã chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định về thành lập và hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Kinh nghiệm của Canada về mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh trực thuộc Bộ

Lịch sử xây dựng và thực thi pháp luật cạnh tranh trên thế giới đã chứng minh rằng cơ quan quản lý cạnh tranh có vai trò quyết định trong việc bảo đảm thực thi Luật Cạnh tranh. Từng quốc gia, tuỳ vào điều kiện chính trị – xã hội cụ thể của mình mà xây dựng một mô hình cơ quan thực thi Luật Cạnh tranh phù hợp nhằm đảm bảo thực thi Luật cạnh tranh một cách có hiệu quả nhất.

Cam kết của Việt Nam trong WTO liên quan đến quy tắc xuất xứ và vấn đề nội luật hóa

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và đã có những tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như những thay đổi về chính sách để phù hợp với các cam kết quốc tế, đặc biệt là chính sách thương mại hàng hoá nói chung, chính sách liên quan đến xuất xứ hàng hoá nói riêng.