Trang chủ » Tin tức » Trao đổi - bình luận

Trao đổi - bình luận

Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành Thông tư quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương

Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành Thông tư quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương đang được đăng trên Trang thông tin pháp luật của Bộ Công Thương để lấy ý kiến.

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Tài nguyên nước(TNN) năm 1998

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Tài nguyên nước(TNN) năm 1998 đang được xây dựng, nhằm bảo vệ TNN có hiệu quả; sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm; phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra được tốt hơn; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về TNN trong tình hình mới.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 16/2009/TT-BCT quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 16/2009/TT-BCT quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương: quy định thủ tục rút gọn áp dụng đối với xây dựng, ban hành Thông tư.

Những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn Thông

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ Viễn Thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn Thông.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật An toàn thực phẩm: Phân công rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP) do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo đang được đăng tải trên website của Chính phủ để lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bưu chính: tăng mức phạt và thẩm quyền xử phạt

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo đang được đưa ra lấy ý kiến với mức tiền phạt thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất tới 70.000.000 đồng.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Chủ đầu tư cố ý xây dựng mới tổ máy phát điện có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu đồng

Ngày 17 tháng 6 năm 2010, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả. Để thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, cần xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn. Bộ Công Thương đang gấp rút xây dựng để trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, một trong những văn bản quan trọng là dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thực tiễn áp dụng Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

Hiện nay, sự tồn tại của CISG được giới luật sư trong lĩnh vực thương mại quốc tế biết đến khá rộng rãi. Tuy nhiên, khuynh hướng loại trừ không áp dụng Công ước này đặc biệt trong thương mại hàng hóa vẫn tồn tại. Có ba lý do thường được đưa ra để giải thích cho khuynh hướng này. Thứ nhất, mặc dù CISG được biết đến khá rộng rãi thì mức độ am hiểu về việc áp dụng và chức năng của Công ước trên thực tế vẫn rất thấp. Các luật sư vẫn ưa chuộng luật trong nước của họ hơn theo thói quen. Thứ hai, bất cứ khi nào một bên trong hợp đồng có ưu thế cho phép thì bên đó thường thích sử dụng luật của nước mình hơn áp dụng cho hợp đồng. Thứ ba, các bên vẫn chưa bị thuyết phục về lợi ích của CISG so với các luật trong nước về hợp đồng. Tuy nhiên, những lập luận này không có tính thuyết phục vì một số lí do sau đây

Lưu ý chọn luật áp dụng trong đàm phán hợp đồng

Như chúng ta biết, các điều khoản ghi trong hợp đồng không phải lúc nào cũng giải quyết đầy đủ các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện hợp đồng. Do vậy, vấn đề chọn luật áp dụng cho một quan hệ cụ thể được đặt ra. Vậy luật nào sẽ được áp dụng cho một quan hệ hợp đồng nhất định, xác định luật áp dụng trong giao kết hợp đồng có yếu tố nước ngoài thường dựa trên các yếu tố nào?

Điểm mới trong dự thảo Nghị định về tổ chức pháp chế

Sau 6 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng của các tổ chức, cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước, công tác pháp chế đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường pháp chế và thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, tuy nhiên, trước những thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội việc đưa ra cơ chế pháp lý với những điểm mới cho hoạt động của các tổ chức pháp chế là vô cùng cần thiết. Theo đó, những nội dung mới cơ bản mà dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 122/2004/NĐ-CP đang được gửi xin ý kiến rộng rãi như sau: