Trang chủ » Tin tức » Trao đổi - bình luận

Trao đổi - bình luận

Vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ giám sát vận hành thị trường điện trong thời gian tới

Cơ chế về giám sát thị trường điện cần thiết để đảm bảo cho việc vận hành thị trường điện cạnh tranh được diễn ra theo trật tự, không bị xáo trộn, đảm bảo cho thị trường điện diễn ra cạnh tranh minh bạch, công khai, bình đẳng. Mặt khác, việc giám sát thị trường điện cũng tạo điều kiện để các chủ thể, đơn vị điện lực an tâm khi quyền và nghĩa vụ của mình được bảo đảm chắc chắn khi tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Dự thảo Nghị định mới về quản lý Internet

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng.

Dự thảo Luật Việc làm: bổ sung chế độ hỗ trợ duy trì việc làm

Tại Dự thảo Luật Việc làm đang được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ -TB&XH) xây dựng và lấy ý kiến, Bộ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đồng thời bổ sung chế độ hỗ trợ duy trì việc làm dành cho người sử dụng lao động.

Việc xin ý kiến Quốc hội về dự án luật trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội được tiến hành dưới hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến

Dự thảo Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội đang được trình Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần thứ 8, Quốc hội khoá XIII.

Phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chế biến gỗ mới được phép hoạt động kinh doanh chế biến gỗ

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ được phép hoạt động kinh doanh chế biến gỗ khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (trong đó có ngành nghề kinh doanh chế biến gỗ) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chế biến gỗ.

Quy định của pháp luật Việt Nam về xác định hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu trong so sánh với pháp luật chống bán phá giá của các nước trên thế giới

Có thể nói, các quy định về việc xác định hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với khả năng áp dụng các biện pháp chống bán phá giá trên thực tế.

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030- MỘT YÊU CẦU BỨC THIẾT ĐỐI VỚI AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỰC PHẨM CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Hiện nay, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, nó không chỉ diễn ra ở các quốc gia đang phát triển, kém phát triển mà còn xảy ra ở cả những nước phát triển, có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến. Ở Việt Nam, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trong cả nước nói chung và các khu vực đô thị nói riêng trong thời gian qua đang tạo nhiều lo lắng cho người dân.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản: Khoáng sản xuất khẩu phải được khai thác từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác còn hiệu lực

Khoáng sản xuất khẩu phải được khai thác từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác còn hiệu lực – đây là một trong những nội dung được quy định trong dự thảo Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công Thương xây dựng đang được lấy ý kiến.

Hoàn thiện hệ thống văn bản phát triển dự án điện gió tại Việt Nam

Để triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện gió; đầu tư phát triển điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Điều hành và thủ tục hành chính tại các cửa khẩu biên giới

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế điều hành và thủ tục hành chính tại các cửa khẩu biên giới đất liền. Theo đó, dự thảo quy chế quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và nguyên tắc phối hợp giữa các lực lượng của Trạm kiểm soát cửa khẩu biên giới đất liền và quy định về kiểm tra và giám sát các hoạt động xuất nhập khẩu của hàng hóa, người và phương tiện qua các cửa khẩu biên giới đất liền.