Trang chủ » Tin tức » Trao đổi - bình luận

Trao đổi - bình luận

Sửa đổi Luật quản lý thuế tạo thuận lợi cho người nộp

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế dự kiến sửa đổi, bổ sung 31/120 Điều của Luật hiện hành, tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm: nhóm vấn đề về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế (6 nội dung); hiện đại hóa phù hợp với thông lệ quốc tế (4 nội dung); nâng cao năng lực quản lý thuế để phù hợp với thực tế và các văn bản pháp luật có liên quan (11 nội dung).

Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức

Đó là nội dung được đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ do Bộ này chủ trì soạn thảo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam

Người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Số tiền được hoàn thuế là số tiền thuế GTGT đã nộp khi mua hàng trừ đi 15% tổng số tiền thuế GTGT đã nộp ghi trên hoá đơn mua hàng.

Dự kiến nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ mức 4.000.000 đồng/tháng lên 6.000.000 đồng/tháng

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của Quốc hội. Đồng thời, do sự biến động nhanh của nền kinh tế nên một số quy định trong Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNCN) đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn, một số quy định còn phức tạp, phát sinh thủ tục hành chính, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và khó khăn cho công tác quản lý thuế[1]. Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân và đang được lấy ý kiến nhân dân tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Những điểm mới trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư năm 2006

Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2006, hiện nay, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung đang được lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để hoàn thiện dự thảo và trình Quốc hội. Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung có những điểm mới đáng chú ý như sau:

Dự thảo quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở

Dự thảo Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Những điều đáng lưu ý trong nội dung và thủ tục điều tra chống bán phá giá của Ấn Độ

Những năm qua, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Ấn Độ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Ấn Độ liên tục tăng trưởng từ 50% đến 70%, thậm chí trên 100% (2010) từ 696 tr USD trong năm 2005, năm 2010 đạt 2,755 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước. Hơn nữa, đến nay việc xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Ấn Độ còn gặp nhiều khó khăn trở ngại do chúng ta thiếu thông tin về hàng hoá, đối tác, chính sách của ấn Độ; bên cạnh đó, hành lang pháp lý của 2 nước cũng không đồng bộ, đặc biệt là pháp luật trong lĩnh vực chống bán phá giá. Do đó, chúng ta càng gặp nhiều khó khăn hơn và dần dần khiến các doanh nghiệp Việt Nam ngần ngại khi có nhu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu tại Ấn Độ. Chính vì vậy, tìm hiểu vể những điểm đáng lưu ý trong nội dung và thủ tục điều tra chống bán phá giá của Ấn Độ có thể là bài học tốt cho Việt Nam khi hoàn thiện pháp luật về chống bán phá giá cũng như trong thực tiễn

Amoni Nitrat – Pháp luật nên quản lý như thế nào?

Amoni Nitrat có công thức hóa học là NH¬¬4NO3 và còn có tên gọi khác là Nitrat Amon. Hiện nay, Amoni Nitrat không chỉ là hóa chất chủ yếu trực tiếp sản xuất ra thuốc nổ mà nó còn là hóa chất ứng dụng cơ bản trong sản xuất phân bón và một số lĩnh vực công nghiệp khác có sử dụng hóa chất.

Dự kiến tăng phụ cấp công vụ từ 10% lên 25%

Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định 57/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đang được Bộ Nội vụ xin ý kiến tổ chức, cá nhân. Theo dự thảo Nghị định, mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm

MỨC XỬ PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH SẼ TĂNG THEO CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

Đây là một trong những nội dung mang tính “đột phá” được quy định tại dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII.