Trang chủ » Tin tức » Trao đổi - bình luận

Trao đổi - bình luận

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: để không phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu

Ủy ban Khoa học - Công nghệ và môi trường của Quốc hội và Bộ Công Thương đang thực hiện những bước cuối cùng để hoàn thiện dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Dự kiến dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 (10/2009) và biểu quyết thông qua vào kỳ họp thứ 7 (5/2010).

Luật Tiếp cận thông tin: Bảo vệ quyền được thông tin của công dân

Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị, được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948. Trong thời gian qua, Nhà nước ta đã rất chú trọng đến quyền tiếp cận thông tin của người dân. Điều này được thể hiện trong chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân vẫn còn khó khăn.Vì vậy cần có cơ chế pháp lý hữu hiệu, đầy đủ để người dân thực hiện quyền của mình.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản: đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đấu thầu, xây dựng cơ bản

Trong thời gian qua, các quy định pháp luật liên quan tới lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, gây trở ngại cho việc triển khai thực hiện đầu tư của các cơ quan nhà nước cũng như nhà đầu tư. Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản nhằm làm rõ, chuẩn xác nội dung các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tế áp dụng; Sửa đổi các quy định chưa phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm sự nhất quán giữa các luật liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư, quản lý quá trình đầu tư; Ðơn giản các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản; Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng cơ bản của nước ta.

Quy định về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ trong trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Quốc hội đã thông qua Luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước, theo đó, người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức hoàn trả được xác định căn cứ vào mức độ lỗi của người thi hành công vụ; mức độ thiệt hại đã gây ra; điều kiện kinh tế của người thi hành công vụ.

Quy định mới của Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng liệu có thiếu tính khả thi?

Ngày 30 tháng 6 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ. Nghị định 56/2009/NĐ-CP với hai điểm mới nổi bật so với Nghị định số 90/2001/NĐ-CP: Một là Nghị định đưa ra định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hai là việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, hai quy định mới này có thực sự khả thi và tạo ra cơ chế tốt trợ giúp doanh nghiệp.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ 2005 Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đã lên tới 75 năm

Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ 2005 có nhiều nội dung sửa đổi, trong đó đặc biệt là những sửa đổi liên quan đến những cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Trong đó nổi bật là sửa đổi về Thời hạn bảo hộ quyền tác giả.