Trang chủ » Tin tức » Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có Thư gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

Điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương

Ngày 17 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 4082/QĐ-BCT điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 (Chương trình XDVBQPPL 2012) của Bộ Công Thương

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương

Ngày 16/01/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 267/QĐ-BCT ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012.

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 04 tháng 8 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 3889/QĐ-BCT bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 14 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 3537/QĐ-BCT bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 2998/QĐ-BCT bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 05 tháng 5 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 2131/QĐ-BCT về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009. Quyết định gồm 3 nội dung chính: bổ sung văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình năm 2009; rút văn bản ra khỏi Chương trình năm 2009 và điều chỉnh thời gian trình văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình năm 2009.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương

Ngày 27 tháng 02 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 1045/QĐ-BCT ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 và Chương trình xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch.
  • Tổng số: 1 -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối