Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Tuyển tập 36 án lệ về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) và được thông qua tại Vienna (Áo) ngày 11 tháng 4 năm 1980 tại Hội nghị của UNCITRAL với sự có mặt của đại diện 60 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế, với mục tiêu thống nhất nguồn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là một “bệ đỡ” như vậy. Hiện nay, CISG là một trong những công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất, với 89 thành viên và hơn 3000 án lệ, ước tính Công ước này điều chỉnh khoảng 2/3 tổng giao dịch thương mại quốc tế. Đối với Việt Nam, tính đến hết năm 2018, trên 90% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam được thực hiện với các quốc gia là thành viên của Công ước. Với ý nghĩa này, ngày 24 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định gia nhập Công ước CISG. Công ước chính thức có hiệu lực đối với Việt

Sách chuyên khảo về CISG

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch nước đã ký Quyết định gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG). Công ước chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Để đảm bảo thực thi hiệu quả Công ước, ngày 20 tháng 12 năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 2484/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước CISG. Để triển khai Đề án này, Bộ Công Thương đã xây dựng ấn phẩm “Tìm hiểu chung về CISG từ các án lệ tiêu biểu”. Ấn phẩm phân tích toàn diện nội dung cơ bản của Công ước như: phạm vi áp dụng, các nguyên tắc chung, các bước thành lập, thực hiện và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; bình luận các quy định của Công ước thông qua một số án lệ tiêu biểu của các tòa án và trọng tài ở các nước, từ đó khuyến nghị cho doanh nghiệp những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng Công ước, bảo đảm hiệu quả, giảm

Bản tin MOIT Thông tư 26/2018/TT-BCT

Triển khai kết quả đàm phán phiên họp Nhóm Tiểu ban Thuế, Quy tắc xuất xứ hàng hóa và Thủ tục Hải quan (AKSTROO) lần thứ 25 trong khuôn khổ Ủy ban thực thi Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AK-IC) lần thứ 16 tại Thái Lan vào tháng 8 năm 2017, ASEAN và Hàn Quốc rà soát lại Quyết định năm 2016 phê chuẩn việc chuyển đổi sang hệ thống HS 2012 đối với danh mục 100 mặt hàng đặc biệt của Hàn Quốc thuộc Phụ lục 3 Chương Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA).

Quy định mới về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của Bộ Công Thương

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Thông tư gồm 4 Chương và 20 điều

Quy định mới về thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Quy định số 2015/2447 của Liên minh châu Âu (EU) ngày 24 tháng 11 năm 2015, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tư gồm 5 Chương, 12 Điều và 1 Phụ lục kèm theo,

Áp dụng Quy tắc cụ thể mặt hàng phiên bản HS 2017 thuộc Chương Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AANZFTA từ 01/01/2019

Tại phiên họp Ủy ban Thương mại hàng hóa (CTG) lần thứ 14 và Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định (FJC) lần thứ 10 của AANZFTA vào tháng 4 năm 2018 tại Đà Nẵng, danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) chuyển đổi sang phiên bản HS 2017 đã được các nước thành viên ASEAN, Úc và Niu Di-lân thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, không áp dụng thời gian chuyển đổi.

GIỚI THIỆU CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CISG)

Cộng đồng các quốc gia tham gia Công ước CISG chào đón Việt Nam trở thành quốc gia thành viên của Công ước mà đến thời điểm hiện nay có thể gọi là Công ước quốc tế thành công nhất trong lĩnh vực pháp luật nội dung của tư pháp quốc tế. Như phần lớn quý vị đã biết, Công ước CISG được thông qua tại Hội nghị Viên năm 1980, có hiệu lực từ tháng 1 năm 1988 sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc quyết định đồng thời tham gia Công ước và theo đó đáp ứng đủ yêu cầu cần thiết về số lượng cho phép Công ước có hiệu lực. Hiện nay, Công ước CISG có 85 quốc gia thành viên. Chín trong số mười nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đều là thành viên của Công ước, chỉ có trường hợp ngoại lệ duy nhất là Vương quốc Anh. Hiện nay, Công ước CISG điều chỉnh khoảng hơn 80% giao dịch thương mại toàn cầu. Hàng tháng, chúng ta đều thấy những tin tức đáng khích lệ liên quan đến Công ước CISG như việc các quốc gia rút lại các điều khoản bảo lưu mình đã tuyên bố trước đây, ví dụ trường hợp của Trung Quốc đã rút lại điều kho

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Phổ biến Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Thực hiện theo Quyết định số 2455/QĐ-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về giao Vụ Pháp chế và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí tại 3 miền Bắc, Trung và Nam cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến kinh doanh khí chịu sự điều chỉnh của Nghị định này.

Giới thiệu những điểm mới chủ yếu của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

Ngày 22/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.