Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Đề cương phổ biến Pháp luật của Luật công nghệ cao

Luật công nghệ cao số 21/208/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008, nêu rõ: Nhà nước tập trung đầu tư phát triển công nghệ cao (CNC) trong các lĩnh vực công nghệ sau đây: Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ tự động hóa. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2009

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO

Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1099/QĐ-TTg phê duyệt Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO (ACWL).

Quy định mới của Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng liệu có thiếu tính khả thi?

Ngày 30 tháng 6 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ. Nghị định 56/2009/NĐ-CP với hai điểm mới nổi bật so với Nghị định số 90/2001/NĐ-CP: Một là Nghị định đưa ra định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hai là việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, hai quy định mới này có thực sự khả thi và tạo ra cơ chế tốt trợ giúp doanh nghiệp.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ 2005 Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đã lên tới 75 năm

Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ 2005 có nhiều nội dung sửa đổi, trong đó đặc biệt là những sửa đổi liên quan đến những cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Trong đó nổi bật là sửa đổi về Thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XII (2007 - 2011)

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 gồm 62 dự án luật, pháp lệnh, trong đó 42 dự án trong Chương trình chính thức và 20 dự án trong chương trình chuẩn bị.

Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc xây dựng và hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009, trong đó quy định cụ thể về các hoạt động chủ yếu của Chương trình, nguyên tắc và mức hỗ trợ cho các hoạt động của chương trình cũng như quy trình, thủ tục thực hiện Chương trình. Thông tư giao Vụ Thị trường trong nước làm đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.