Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Các dự án, công trình quan trọng quốc gia phải thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước

Ngày 04 tháng 01 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo Luật Giao dịch hàng hóa tương lai

Gói thầu HTGDHH

Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng chất

Ngày 01 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1948/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh, và magzenit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến pháp luật miễn phí

Ngày 04 tháng 4 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng từ 2 - 3% thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày 04 tháng 04 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Công bố hợp quy đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu có liên quan đến pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học tại các kho xăng dầu theo quy định tại Chương V Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 48/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu.

Công bố hợp quy đối với hoạt động tồn trữ và phân phối xăng sinh học tại các cửa hàng xăng dầu theo quy định tại Chương V Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 47/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu.

Bộ Tài chính quy định hỗ trợ 100% chi phí tổ chức triển lãm giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam

Ngày 18 tháng 03 năm 3013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2013/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

Bộ Tài chính quy định về khoản vay đầu tư Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 11 tháng 3 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BTC hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Xác định tổng tiềm năng điện gió lý thuyết và kỹ thuật trên phạm vi cả nước

Ngày 08 tháng 3 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió.