Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Điêu chỉnh theo hướng tiếp tục tăng thuế nhập khẩu ô tô cũ dưới 9 chỗ

Ngày 03 tháng 05 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 06 năm 2011 về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngày 18 tháng 04 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi cho các chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp

Ngày 23 tháng 4 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Được vay tối đa 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (sau đây gọi là Quỹ).

Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Vốn tối thiểu để thành lập hãng không kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là 100 tỷ đồng

Ngày 08 tháng 04 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến pháp luật miễn phí

Ngày 04 tháng 4 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phạt tiền tối đa đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất hàng giả

Ngày 10 tháng 01 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Thông báo mời thầu tổ chức tọa đàm, hội thảo về các báo cáo về Bán Buôn bán lẻ

GÓI THẦU TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO VỀ TIÊU CHUẨN BÁN BUÔN, BÁN LẺ (Mã “HTBL”)

Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Ngày 09 tháng 01 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.