Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Bộ Công Thương quy định cụ thể về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Định kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa chất nguy hiểm

Ngày 22 tháng 04 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BCT quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp

Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu trong năm 2013 là 42.000 tấn

Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BCT về việc quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013.

Mục tiêu thúc đẩy, phát triển giao thương biên giới Việt Nam – Campuchia

Ngày 15 tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 6077/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020.

Người thuê nhà ở công vụ không được chuyển đổi, chuyển nhượng quyền thuê hoặc cho thuê lại nhà ở công vụ

Ngày 07 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg quy định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.

Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ không quá 30 tỷ/dự án

Ngày 17 tháng 04 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 601/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phê duyệt hơn 2.000 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo cán bộ ở nước ngoài

Ngày 17 tháng 04 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 599/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020.

Cơ quan hành chính Nhà nước phải tổ chức họp báo 3 tháng/lần

Ngày 04 tháng 05 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điêu chỉnh theo hướng tiếp tục tăng thuế nhập khẩu ô tô cũ dưới 9 chỗ

Ngày 03 tháng 05 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 06 năm 2011 về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngày 18 tháng 04 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.