Trang chủ » Tin tức » Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Để hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (Cuộc thi).

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương

Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có Thư gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương

Điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương

Ngày 17 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 4082/QĐ-BCT điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 (Chương trình XDVBQPPL 2012) của Bộ Công Thương

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương

Ngày 16/01/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 267/QĐ-BCT ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012.

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 24 tháng 8 năm 2009, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4182/QĐ-BCT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009.

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 04 tháng 8 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 3889/QĐ-BCT bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 14 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 3537/QĐ-BCT bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 2998/QĐ-BCT bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Bộ Công Thương Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.