Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Mục tiêu thúc đẩy, phát triển giao thương biên giới Việt Nam – Campuchia

Ngày 15 tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 6077/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020.

Người thuê nhà ở công vụ không được chuyển đổi, chuyển nhượng quyền thuê hoặc cho thuê lại nhà ở công vụ

Ngày 07 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg quy định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.

Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ không quá 30 tỷ/dự án

Ngày 17 tháng 04 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 601/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cơ quan hành chính Nhà nước phải tổ chức họp báo 3 tháng/lần

Ngày 04 tháng 05 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điêu chỉnh theo hướng tiếp tục tăng thuế nhập khẩu ô tô cũ dưới 9 chỗ

Ngày 03 tháng 05 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 06 năm 2011 về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngày 18 tháng 04 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi cho các chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp

Ngày 23 tháng 4 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Được vay tối đa 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (sau đây gọi là Quỹ).

Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Vốn tối thiểu để thành lập hãng không kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là 100 tỷ đồng

Ngày 08 tháng 04 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.