Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Tăng 10% thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản

Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2013/TT-BTC quy định về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu.

Bộ Công Thương ban hành Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Áp thuế nhập khẩu 3% với nước ôxy già

Ngày 09 tháng 04 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012.

Tăng từ 2 - 3% thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày 04 tháng 04 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Bộ Tài chính quy định hỗ trợ 100% chi phí tổ chức triển lãm giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam

Ngày 18 tháng 03 năm 3013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2013/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp chỉ hỗ trợ khi nguồn thu từ hoạt động giải thể, phá sản không đủ để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư

Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về thương mại, công nghiệp đối với các hoạt động kinh doanh trên thị trường

Ngày 02 tháng 5 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Bộ Công Thương quy định cụ thể về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Định kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa chất nguy hiểm

Ngày 22 tháng 04 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BCT quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp

Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu trong năm 2013 là 42.000 tấn

Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BCT về việc quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013.