Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Từ ngày 1.10.2009, một số hàng Nhật nhập khẩu được ưu đãi thuế đặc biệt

Hiệp định Đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản ký ngày 25 tháng 12 năm 2008 tại Nhật Bản và được Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt tại quyết định số 57/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009. Để thực hiện Hiệp định này, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 158/2009/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Theo Thông tư của Bộ Tài chính áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký kể từ 1.10.09, hàng hoá nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ được áp dụng thuế suất tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định.

3 tỷ USD đầu tư cho Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1291/QĐ-TTg, phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất lên hơn 3 tỷ USD.

Quy định mới về Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ngày 06 tháng 8 năm 2009, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư sửa đổi một số điểm về nguyên tắc tính toán giá bán xăng, dầu; cơ chế hình thành Quỹ bình ổn xăng, dầu và cơ chế sử dụng Quỹ bình ổn giá để điều hành và bình ổn giá bán xăng dầu.

Quy định mới áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Nhằm quy định cụ thể các biện pháp kiểm soát chặt chẽ về an toàn công nghiệp đối với các cá nhân tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, đồng thời quy định cụ thể hồ sơ trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tạo điều kiện thuân lợi cho các doanh nghiệp, ngày 11/8/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Khuyến khích doanh nghiệp dự trữ xăng dầu

Với quan điểm nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước, ổn định năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu, bảo đảm an ninh năng lượng và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường xăng dầu trong nước; giảm thiểu các tác hại đối với nền kinh tế trong trường hợp nguồn cung dầu thô trên thị trường thế giới có sự giảm bất thường và hoạch định các chính sách dự trữ phù hợp theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và thị trường có định hướng. Ngày 31/7/2009, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1139/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

Quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 04/8/2009, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu

Đây là quy định tại Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2009.

Hướng dẫn phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước

Thực hiện Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, ngày 31/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính Phủ.

Tiêu chuẩn trình độ, năng lực để được bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ

Ngày 25/6/2009 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2009/TT-BCT quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của giám đốc điều hành mỏ để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng và miễn nhiệm giám đốc điều hành mỏ do tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản rắn cử ra để trực tiếp điều hành các hoạt động khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, dầu khí và các loại nước nóng, nước khoáng thiên nhiên).

Quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tư quy định về hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu nhưng hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước với chủ trương khuyến khích xuất khẩu hàng công nghiệp nông sản đã qua chế biến, kiểm soát hàng xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản và hạn chế nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở như quy định.