Trang chủ » Tin tức » Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

Khuyến khích doanh nghiệp dự trữ xăng dầu

Với quan điểm nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước, ổn định năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu, bảo đảm an ninh năng lượng và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường xăng dầu trong nước; giảm thiểu các tác hại đối với nền kinh tế trong trường hợp nguồn cung dầu thô trên thị trường thế giới có sự giảm bất thường và hoạch định các chính sách dự trữ phù hợp theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và thị trường có định hướng. Ngày 31/7/2009, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1139/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

Quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 04/8/2009, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu

Đây là quy định tại Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2009.

Hướng dẫn phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước

Thực hiện Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, ngày 31/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính Phủ.

Tiêu chuẩn trình độ, năng lực để được bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ

Ngày 25/6/2009 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2009/TT-BCT quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của giám đốc điều hành mỏ để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng và miễn nhiệm giám đốc điều hành mỏ do tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản rắn cử ra để trực tiếp điều hành các hoạt động khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, dầu khí và các loại nước nóng, nước khoáng thiên nhiên).

Quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tư quy định về hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu nhưng hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước với chủ trương khuyến khích xuất khẩu hàng công nghiệp nông sản đã qua chế biến, kiểm soát hàng xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản và hạn chế nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở như quy định.

Sửa đổi Danh mục hàng hóa GIC được cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN-Hàn Quốc

Kết cấu của danh mục hàng hóa GIC ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM đã được sửa đổi để phản ánh những sửa đổi của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Nhằm đảm bảo cung cấp đầu đủ và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của các địa phương. Đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, lợi ích người tiêu dùng và nâng cáo hiệu quả kinh doanh, ngày 22 tháng 7 năm 2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3708/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

Hơn 51 tỷ đồng để triển khai Chương trình xúc tiền thương mại thị trường trong nước 2009

Ngày 15 tháng 7 năm 2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3581/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII

Luật Cơ quan đại điện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Luật Cơ quan đại diện) được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 18/6/2009. Đây là văn bản nâng cao hơn nữa tính pháp lý của Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993. Luật điều chỉnh một cách toàn diện về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.