Trang chủ » Tin tức » Các cơ quan khác

Các cơ quan khác

Chương trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh năm 2010

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 gồm 62 dự án luật, pháp lệnh, trong đó 42 dự án trong Chương trình chính thức và 20 dự án trong chương trình chuẩn bị.
  • Tổng số: 1 -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối