Dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục kèm theo mã HS một số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục kèm theo mã HS một số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp