Dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp