Dự thảo văn bản

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc, khối lượng vận chuyển đất đá bóc ở mỏ than khai thác bằng phương pháp lộ thiên

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp