Dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp