Dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2016 quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp