Dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp