Dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về: Thuốc nổ TNP1, thuốc nổ nhũ tương rời bao gói, mìn phá đá quá cỡ, thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp